čtvrtek 6. dubna 2017

059, 067


Křížatky
 (2017-03-26, 2017-04-02)


Dříve než se příroda úplně vzpamatuje a na loukách začne bujet dlouhý vlas, využívají seveřané k tréninkům krušnohorské svahy.
Na přelomu března a dubna se odehrály na Křížatkách dva pohodové xGMM. Anebo, jinak řečeno, dvě epizody nekonečného seriálu Gigant R. vrs. Bláža.